Nơi vừa phát hiện "kho tiền khủng" ẩn sâu dưới đất, dùng 1000 năm cũng không hết

Phát hiện này dự kiến sẽ mở ra cơ hội đưa rất nhiều tiền về sau khi xuất khẩu.

Xem thêm