• Dời bến xe Miền Đông: Thiếu dứt khoát

    Vì sao hành khách không ghé bến xe Miền Đông mới? Lý do từ trung tâm đi bến xe Miền Đông mới xa không thuyết phục nếu so với thực tế hoạt động của bến xe Miền Tây cũng xa trung tâm.